Sote-hanke asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä on tiivistänyt yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi. Yhteistyöhankkeelle (HYTE-allianssi) on saatu STM:ltä rahoitusta vuosille 2020-2021. Hanketyöskentelyssä on ollut mukana alueen kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula) edustajat, järjestöt, yhdistykset, uskonnolliset yhteisöt sekä julkiset sosiaali- ja terveysorganisaatiot.

Järjestöt ja alueen muut toimijat tekevät tärkeää työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut ovat kohdennettuja, saavutettavia sekä matalan kynnyksen toimintaa. Ne lisäävät asukkaan toimintakykyä, elämänhallinnan tunnetta ja koettua terveyttä. Yhteisöllinen osallistuminen ehkäisee yksinäisyyttä ja tukee mielenterveyttä.

Järjestölähtöisen toiminnan avun pitää olla sitä tarvitsevien ulottuvilla. HYTE-allianssi -hankkeen tarkoituksena on pyrkiä tunnistamaan alueen sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä niiden tekemä työ ja vahvistaa yhteistyötä muiden toimijoiden, kuntien ja Keusoten välillä. Yhteistyöllä terveyden edistämiseen liittyvä toiminta saadaan lähemmäs asukkaita. Keusoten on palveluiden järjestäjänä huolehdittava siitä, että asiakkaat saavat palveluohjauksen yhteydessä tietoa alueen järjestölähtöisestä toiminnasta. Monitoimijainen yhdessä tekeminen lisää myös järjestöjen sekä muiden toimijoiden tietoisuutta alueella tarjolla olevasta toiminnasta ja auttaa heitä ohjaamaan asukkaita sopivan tuen piiriin. Lisäksi on tärkeää, että asukkailla on mahdollisuus itsenäisesti etsiä tarvitsemaansa tietoa järjestö- ja muusta terveyden edistämisen toiminnasta myös Keusoten verkkosivuilta. Järjestöt päivittävät itse ajantasaisen tiedon toiminnastaan uusimaalaiset.fi- palveluun, josta Keusote hyödyntää tietoja esimerkiksi asiakasohjauksessa.

Hankkeen aikana kuvataan prosesseja, jotka tukevat asukkaan omatoimista terveydestään huolehtimista. Valmiit prosessit on julkaistu Keusoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkosivuilla (kts. Liikkuminen,  Tukea painonhallintaan, Apua yksinäisyyteen, Tukea mielen hyvinvointiin ja Kohti päihteettömyyttä) liittyvät asukaspolut. Prosessien kuvaamisen työ jatkuu vuoden loppuun asti. 

Allianssi-hankkeessa tällä hetkellä mukana toimivat järjestöt

Hymise

HUS Soppi

Kuumakillat

Tuusulajärven Reuma

Diabetesliitto

Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys

MLL

Uudenmaan muistiluotsi

Enter

Hyvinkään SPR

Mieli ry

Werkko, Kokewa-hanke

Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Hyvinkään yhdistykset ry

Setlementti Louhela ry

 

Etelä-Suomen Sydänpiiri

Keski-Uudenmaan hengitysyhdistys

Siskot ja Simot

Keusoten palvelualueet

Etelä-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Uudenmaan kuulo ry

Sydänliitto

alueen evl.seurakunnat

Etelän Syli

Keski-Uudenmaan Omaishoitajat ry

Tuusulan seudun mielenterveysyhdistys TUUMI

FinFami

Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto

Tuusulan sininauhaliitto

 

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Marjut Suo, marjut.suo@keusote.fi 

Päivitetty 18.6.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN

Hyvinvointialueen valmistelu

Soteuudistus.fi