Keusote tehostaa hoitokotien valvontaa

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä (Keusote) suhtautuu vakavasti hoitokotien toimintaan liittyviin palautteisiin. Tärkeimpänä tavoitteena on huolehtia, että ikäihmiset tulevat hyvin hoidetuksi. Yhteisiä käytäntöjä luodaan yhdessä yksityisten palveluntuottajien kanssa maaliskuussa.

Valvonta koskee kaikkia

-Kuntayhtymän myötä alueen hoitokotien valvonta yhtenäistyy ja tehostuu. Kutsumme alueella toimivat, ikääntyneiden palveluja tarjoavat yksityiset palveluntuottajat yhteiseen tapaamiseen maaliskuussa. Tavoitteena on kertoa Keusoten toiminnasta ja luoda pohja yhteistyölle, kertoo ikäihmisten ja vammaisten palveluiden johtava asiantuntija Minna Koivumäki.

Hoitokotien valvonta koostuu neuvonnasta ja ohjaamisesta, asiakkaan oikeuksien toteutumisen valvonnasta, palvelujen, yksiköiden ja palveluntuottajien valvonnasta sekä sopimusvalvonnasta. Tällä hetkellä kuntayhtymä vastaa 23 yksityisen hoitokodin valvonnasta. Asiakkaita hoitokodeissa on 751. Lakisääteiset valvontakäynnit tehdään vuosittain. Näiden lisäksi tehdään tarpeen mukaan seurantakäyntejä ja ennalta ilmoittamattomia käyntejä.

Alueella toimivien hoitokotien lisäksi valvontavastuu koskee myös niitä ulkokunnissa sijaitsevia hoitokoteja, joissa on Keusoten alueen asukkaita. -Sijaintikunta vastaa alueellaan sijaitsevien yksityisten palveluntuottajien hoitokotien valvonnasta. Keusote tekee aktiivista yhteistyötä sijaintikuntien kanssa valvonnassa, sanoo ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Marjut Lehtinen.

Palaute parantaa toimintaa

Asiakkaiden ja läheisten toivotaan antavan palautetta matalalla kynnyksellä hoitoyksikköön. Ensisijaisesti palaute toimitetaan yksikön esimiehelle. Mikäli tilanne yksikössä ei korjaannu, on hyvä tehdä lain mukainen muistutus.

Palautetta voi antaa kuntayhtymän verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai perinteisillä tavoilla, kirjeitse ja suullisesti.  Kirjeposti lähetetään osoitteeseen: Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä, PL 46, 05801 Hyvinkää. Suullista palautetta voi antaa suoraan yksikköön, jota asia koskee.

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymä suhtautuu kaikkiin palautteisiin vakavasti. Esille nostetut asiat selvitetään ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN