Keusote kommentoi: Hyvinvointiteknologia ikääntyneiden palveluissa on mahdollisuus

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) haluaa omalta osaltaan edistää alueensa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Tuotamme sosiaali- ja terveyspalvelut jäsenkunnillemme, joita ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Yhtenä keinonamme erottautua muista alan toimijoista on jatkuva uudistuminen sekä edelläkävijyys hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä.

Palvelurakenteen keventäminen ja ikääntyneiden asumisen erityisjärjestelyt tulevat lisääntymään tulevaisuudessa kaikkialla Suomessa. Moni ikääntynyt on halukas hyödyntämään digilaitteita kotona asumisen ja pärjäämisen mahdollistamiseksi. Teknologian avulla lisätään turvallisuutta, tuetaan ikääntyvän liikkumista, omatoimisuutta ja hyvinvointia sekä säästetään hoitohenkilöstön työaikaa ja vähennetään työkuormitusta.

Hyvinvointiteknologiaa käytetään osallisuuden, sosiaalisen elämän ja hyvinvoinnin lisäämisessä sekä yksinäisyyden kokemuksen lievittämisessä. Teknologia mahdollistaa uusia yhteydenpitotapoja omaisten, läheisten ja muiden henkilöiden kanssa verkostoitumisessa sekä yhteydenpidon hoitohenkilöstön kanssa.

Etäpalveluilla voidaan vaikuttaa myös turvallisuusnäkökohtiin, kun asiakkaan toimintakyky on heikentynyt. Turvarannekkeet, lääkeautomaatit ja kulunseurantalaitteet ovat jo vakiintuneet arkikäyttöön kotihoidossa, mutta muiden omatoimisuutta ja muistitoimintoja tukevien teknologisten laitteiden käyttö on vielä vähäistä.

Iäkkään osallisuutta voidaan edistää ja yksinäisyyttä vähentää etäpalvelulla hoitajan ja hoidettavan välisten tablettitietokoneella soitettavien videopuhelujen avulla. Etäpalveluista yleisimmät ovat etäkotihoito ja etäpäivätoiminta. Keusotessa otettiin keväällä 2019 käyttöön etäpalvelu kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon lisäksi etäpalveluita laajennetaan muun muassa etäpäivätoimintaan, kotikuntoutukseen ja vammaispalveluasiakkaiden tukitoimintoihin.

Digilaitteiden hyödyntäminen arjen tukena on Keusotessa tavoitteellista ja sillä haetaan välittömän työajan lisäämistä asiakkaille, mutta myös kustannussäästöjä. On arvioitu, että jopa 20 % hoitajien työtehtävistä voidaan korvata digilaitteiden avulla (Lähde: Valtioneuvosto, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019).

Jotta digitalisaatio onnistuu, on kehittämistyön oltava asiakaslähtöistä, yksilön tarpeisiin perustuvaa ja hänen omaan kotiympäristöönsä soveltuvaa. Edellä mainitussa valtioneuvoston laatusuosituksessa (2020–2023) korostetaan ja kannustetaan omaehtoiseen toimintaan ikääntyneen oman terveyden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Tätä tuetaan eri toimijoiden, kuten kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja vanhusneuvostojen kanssa yhteistyönä.

Me Keusotessa haluamme panostaa ikäystävällisyyteen, joka pohjautuu positiiviseen ja myönteiseen ajatusmaailmaan sekä aitoon kohtaamiseen asiakkaan kanssa lähi- ja etäpalveluna. Tiedostamme myös sen, että etäpalvelut eivät sovellu kaikille ikäihmisille, vaan yksilöllistä harkintaa tarvitaan jokaisen ikäihmisen kohdalla aivan kuten kaikkien muidenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen kohdalla. Toiveenamme kuitenkin on, että nuoremmat sukupolvet rohkaisisivat ikäihmisiä etäpalvelujen kokeilemiseen ja siten Keusoten palvelujen kehittämiseen, koska ikäihmiset itse ovat hämmästyttävän kiinnostuneita ja innokkaita tutustumaan tähän uuteen digimaailmaan.

Erja Pentti, palvelujohtaja
Ikäihmisten ja vammaisten palvelut
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

AdobeStock_124861223_some.jpg

Päivitetty 3.12.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN