Keusote kehittää palvelujen saatavuutta osana palveluverkkosuunnitelmaa

Palveluverkkosuunnitelmalla kehitetään palvelujen verkostoa kohti sujuvampia ja saatavampia palveluita. Tulevaisuudessa palveluita on mahdollista saada lisääntyvässä määrin omalta kotisohvalta etäpalveluina tai liikkuvien palvelujen kautta.

Yhden luukun asiointi monialaisissa toimipisteissä helpottaa monipuolisten palveluiden saatavuutta ilman seikkailua toimipisteviidakossa. Ikäihmisille tuodaan monipuoliset palvelut kotiin sekä lisätään uusia yhteisöllisiä asumispalveluita.  

Henkilöstön näkökulmasta palvelujen verkoston kehittäminen varmistaa osaajien saatavuuden myös tulevaisuudessa. Moniammatillinen toiminta ja palvelujen välinen yhteistyö lisäävät palvelujen vaikuttavuutta.

Palveluverkkosuunnitelmalla hillitään kustannusten kasvua

Palvelujen verkoston uudistaminen vaikuttaa myös sote-kustannuksia hillitsevästi. Muutokset mahdollistavat kysynnän kasvuun vastaamisen ja tuottavuustoimenpiteiden toteutuksen ilman, että henkilöstön kuormitus nousee liikaa. 

Rakenteelliset toimenpiteet ja muutokset konkretisoidaan kuntayhtymän tuottavuusohjelmassa. Palvelujen verkoston muutokset koskettavat n. 35 % Keusoten kustannuksista, eli noin 250 Me. Palvelujen verkoston uudistamisen arvioitu vuositason nettovaikutus kustannuksiin on noin -100 M€. Tämän toteutuminen edellyttää, että kaikki suunnitellut toimenpiteet toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Keski-Uudenmaan soten palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 22.9.2020.

Tietoa lisää:

Päivitetty 23.9.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN