Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa ihmiset tyytyväisiä myös oman terveyskeskuksen palveluihin

Keski-Uudellamaalla mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon, asioinnin vaivattomuus, hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus sekä mahdollisuus saada neuvontaa nousevat Sitran Ihminen edellä – valintakokeilut sote-palveluissa -kyselyn tulosten tärkeysjärjestyksen kärkeen vaihdon syitä kysyttäessä. Linkki kyselyyn.

Koko maan tuloksiin verrattuina Keski-Uudenmaan kokeilualueiden asukkaiden odotuksissa korostuvat nopeampi hoitoon pääsy ja myös se, että hoitoa ja palveluita saa lähellä kotia. Vastaajia kiinnostivat lisäksi aukioloajat ja palvelujen saaminen entistä edullisemmin.

Muihin valinnanvapauden kokeilualueisiin verrattuna Keski-Uudellamaalla korostuu tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen, joka näkyy tuloksissa yhtenä vaihtamattomuuden syynä.

Vaihtojen määrä hidastunut

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa vaihtajien määrää on hidastanut palveluntuottajien keskittyminen Hyvinkäälle, jossa vaihtoja on tapahtunut eniten (3,58% väestöstä). Vähiten vaihtoja on tällä hetkellä tehty Nurmijärvellä (0,08% väestöstä). Nurmijärvellä ei ole tällä hetkellä yhtään palveluntuottajaa. Kokeilun aikana palveluntuottajia voi kuitenkin hakea mukaan lisää.

Palveluntuottajaksi ei ole tällä hetkellä hakeutunut yhtään täysin uutta yritystä. Uusien palveluntuottajien syntymistä alueelle vaikeuttaa mm. kokeilussa vaadittavien kuvantamis- ja laboratoriotuotannon saatavuus ja järjestely alueella.

Valinnanvapauskokeilussa tuotetaan tietoa valinnanvapausmallien suunnitteluun ja toteutukseen sote-uudistusta varten.

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa kokeillaan kolmea kokonaisuutta, jotka ovat vastaanottopalvelujen valinnanvapaus, paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden henkilökohtainen budjetti ja suun terveydenhuolto. 

Sitran juttu aiheesta

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN