Ikäihmisten perhehoidon uudet palkkioluokat ja myöntämisperusteet

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymässä otetaan 1.5.2019 alkaen käyttöön uudet ikäihmisten perhehoidon soveltamisohjeet, myöntämisperusteet sekä palkkioluokat. Tämä johtaa siihen, että nykyiset toimeksiantosopimukset joudutaan irtisanomaan.

Aiemmat ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimukset irtisanotaan päättymään 30.4.2019. Tämän jälkeen pyritään sopimaan uusista kuntayhtymän myöntämisperusteiden ja palkkioluokkien mukaisista ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimuksista perhehoitajien kanssa.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella toimii 13 ikääntyneiden perhehoitajaa. Heistä osa on vakituisia ja osa sijaisperhehoitajia. Heihin on oltu yhteydessä puhelimitse sekä kirjeitse liittyen sopimusten irtisanomiseen ja uusien sopimusten voimaansaattamiseksi. Perhehoidon vastuutyöntekijät tekevät uudet arvioinnit hoidettavien hoitoisuuksista ja palkkioluokista sekä laativat uudet asiakaskohtaiset sopimukset.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN