Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys aloittaa 1.1.2019

Keski-Uudenmaan sosiaalipäivystys laajenee sosiaali- ja kriisipäivystykseksi ja vastaa jatkossa myös akuutin traumaattisen kriisin kriisityöstä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Pornaisissa ja Tuusulassa. Kriisityöstä on aiemmin vastannut Hyvinkään seudun mielenterveysseura.

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen moniammatillinen tiimi vastaa asiakkaan akuuttiin tarpeeseen heti ja jatkaa työskentelyä asiakkaan kanssa koko prosessin ajan. Asiakas saa moniammatillista tukea ja tarvittaessa hänet ohjataan saattaen myös muihin palveluihin. Asiakas voi ottaa itse tarvittaessa puhelimitse yhteyttä ilman välikäsiä 24/7.

Akuutti traumaattinen kriisi

Akuutilla traumaattisella kriisillä tarkoitetaan äkillistä, yllättävää tapahtumaa johon ei ole voinut varautua. Tällaisia ovat mm.  läheisen kuolema, läheisen itsemurhayritys, onnettomuudet, tulipalot, väkivallan tai rikoksen uhriksi joutuminen, onnettomuuden / vakavan rikoksen silminnäkijäksi joutuminen. Akuutissa kriisityössä tavataan useimmiten koko perhettä ja läheisiä.

Kriisityö koostuu akuutista tapaamisesta, kriisityöskentelystä ja seurantavaiheesta. Tapaamisia on kriisityöskentelyn vaiheessa keskimäärin noin viisi ja seuranta jatkuu kuukausia.  Asiakkaan tilannetta arvioidaan koko prosessin ajan, ja tarvittaessa tehdään palvelutarpeen ohjausta muiden palvelujen piiriin.

Elämäntilannekriisit ohjataan peruspalveluihin tai järjestöihin 

Kaikki kriisit eivät ole akuutteja. Näitä ovat mm. yksinäisyys, ero- ja parisuhdevaikeudet, työttömyys ja lapsen kiireellinen sijoitus. 

Sosiaali- ja kriisipäivystys tekee aktiivisesti yhteistyötä matalan kynnyksen palvelujen ja järjestöjen sekä terveydenhuollon ja muiden viranomaisten kanssa, jotta alueen asiakkaat saavat tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan avun oikeaan aikaan.

Sosiaalipäivystyksestä säädetään sosiaalihuoltolaissa

Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä säädetään sosiaalihuoltolain (1301/2014) 29 §:ssä. Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta.
Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä asiakasnumeroon p. 040 315 3970, 24/7/365.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN