Keski-Uudellemaalle tehostettua kotikuntoutusta

Keski-Uudellamaalla pilotoidaan huhti-lokakuussa 2018 alueellista kotikuntoutuksen mallia, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyistä arkea omassa kodissa. 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kunnat, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula, haluavat kehittää, tehostaa ja yhtenäistää kotikuntoutustoimintaa pilotoimalla tehostetun kotikuntoutuksen mallia. Kehittämispilotti toteutetaan vuoden 2018 huhti-lokakuussa.

Pilotti toteutetaan osana hallituksen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa”-kärkihanketta. Vastaavat alueelliset pilotit toteutetaan myös Itä- ja Länsi-Uudenmaan kunnissa.

Kotikuntoutus on tarkoitettu ikääntyneille kuntalaisille, joiden kyky selviytyä arjessa on äkillisesti heikentynyt esimerkiksi kaatumisen tai sairastumisen johdosta. Jakson tavoitteena on parantaa asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua siten, että hän voi asua omassa kodissaan itsenäisesti ja turvallisesti.

Kotikuntoutus on tavoitteellista, asiakkaan kotona tapahtuvaa toimintaa, jota ovat tukemassa eri ammattilaiset, kuten fysio- ja toimintaterapeutit tai kuntouttavat lähihoitajat.

Kotikuntoutuksen keskiössä on asiakkaan oma motivaatio

Kotikuntoutuksessa olennaista ovat asiakkaan oma motivaatio, hänen näkemyksensä tulevaisuudestaan sekä omalle kuntoutumiselle itse asetetut tavoitteet. Tavoitteena voi olla esimerkiksi itsenäinen kaupassakäynti ja ulkoilu tai kuntoutuminen pyörätuolilla liikkujasta rollaattorin käyttäjäksi. Jakso sisältää asiakkaan tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti toteutettua kuntouttavaa hoitoa, tukipalveluja ja terapiaa. Tehostetun kotikuntoutusjakson kesto on 2-8 viikkoa.  Päätös kotikuntoutuksesta perustuu palveluntarpeenarviointiin.

Asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua seurataan jakson aikana erilaisin mittauksin. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten vaikuttavaa palvelu on ja minkälaisille asiakasryhmille palvelua tulee kohdentaa.

Kotikuntoutustoiminta lyhyesti

  • kohdentuu äkillisesti toimintakykynsä menettäneille iäkkäille kuntalaisille, joilla on mahdollisuus nopealla ja suurella määrällä kuntoutusta ja tukea saada oma elämä jälleen haltuun
  • tavoitteena asiakkaan toimintakyvyn paraneminen ja kotona selviytyminen
  • apua liikkumiseen ja arjen askareisiin
  • palvelutarpeenarviointi tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja se sisältää yhtenä osana kuntoutussuunnitelman
  • lähtökohtana asiakkaan tarpeet ja asettamat tavoitteet
  • kesto muutamasta viikosta pariin kuukauteen

Lisätietoa kotikuntoutuspilotista:

Keski-Uudenmaan kotikuntoutuspilotin puheenjohtaja, Leena Lauttanen p. 040 317 3069, leena.lauttanen@nurmijarvi.fi 

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän johtaja, Pirjo Laitinen-Parkkonen, p.040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@kuudensote.fi

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN