Kärkihankkeilla turvataan laadukkaat palvelut ja madalletaan toimijoiden välisiä raja-aitoja

  TIEDOTE 5-2016

 

 

 

 

Keski-Uudenmaan sote-alueyksikkö -hankkeessa on käynnistetty akuuttisairaanhoidon kehittämisen sekä vammais- ja kehitysvammapalvelujen alueellisen palveluohjauksen arvioinnin kärkihankkeet.

Akuuttihoidon kehittämishankkeessa suunnitellaan mm. kiireellisen hoidon verkoston toiminta alueella, akuuttisairaansijojen sijoittelu sekä potilaille kotiin tuotettavat akuuttisairaanhoitopalvelut, kuten kotisairaala. Kärkihankkeen tavoitteena on myös vahvistaa potilaiden toimijuutta oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä. Hankkeen myötä akuuttihoidossa tullaan tekemään uudenlaista yhteistyötä järjestöjen sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Vammais- ja kehitysvammapalvelujen hanke tuottaa asiakkaan tarpeet huomioivan moniammatillisen ja tehokkaasti toteutetun palvelutarpeen arvioinnin prosessin, josta tulee koko vammaispalvelujen organisaation yhteinen toimintatapa. Yhteisillä toimintatavoilla, 24/7 digitaalisella ohjaus- ja neuvontasivustolla ja tarpeenmukaisella palveluverkolla turvataan laadukkaat palvelut asiakkaille.

– Kärkihankkeiden hyödyt kohdistuvat niin potilaille ja asiakkaille kuin henkilöstölle, organisaatiolle ja sidosryhmillekin, iloitsee hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen. – Potilaamme ja asiakkaamme saavat tarkoituksenmukaista, asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuva hoitoa ja palvelua. Henkilöstön mahdollisuudet kehittää omaa työtään parantuvat ja työn vaikuttavuus ja tuottavuus lisääntyvät. Toimijoiden väliset raja-aidat madaltuvat. Päällekkäisten toimintojen väheneminen ja yhdenmukaiset käytännöt vapauttavat voimavaroja. Monialaisen yhteistyön vahvistaminen edistää sidosryhmien kanssa tehtävää työtä, tarkentaa Laitinen-Parkkonen. Kärkihankkeiden ensimmäinen työvaihe valmistuu jo tämän vuoden lopussa ja käytännön toteutukseen on tarkoitus siirtyä heti ensi vuoden alusta.

Nyt käynnistyneiden kärkihankkeiden lisäksi aikuisten mielenterveys-, päihde ja sosiaalipalveluiden oikea porrastus (PAPO) -kärkihankkeen valmistelua jatketaan myöhempää päätöksentekoa varten. Keski-Uudenmaan kunnat ovat mukana myös Uudenmaan maakunnan "Ikäihmisten kärkihankkeen" valmistelussa. Hakuaika tähän hankkeeseen päättyy elokuun lopussa. Keski-Uusimaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kärkihankevalmistelu on laajentumassa Uudenmaan maakunnan yhteiseen valmisteluun. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli 22.6.

-----------

Keski-Uudenmaan kuntien sote-hanke tekee suunnitelman siitä, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan ja organisoidaan alueella. Hankkeessa ovat mukana KUUMA-kunnista Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Hanketta hallinnoi KUUMA-seutu liikelaitos. www.kuuma.fi

Lisätietoja:

Hankejohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen, p. 040 182 5797, pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA

Keski-Uudenmaan sote

 @KU_sote, #KeskiUudemaansote

Keski-Uudenmaan sote

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN