Ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisperusteet yhtenäisiksi Keski-Uudellamaalla

Kotihoidon ja asumispalvelujen yhtenäiset myöntämisperusteet otetaan käyttöön syksyn 2018 aikana Keski-Uudenmaan kunnissa. Jatkossa palvelut myönnetään asiakkaille samoilla periaatteilla kuntarajoista riippumatta.

Tällä hetkellä ikääntyneiden kotihoidon ja asumispalvelujen myöntämisen perusteissa on Keski-Uudenmaan alueella kuntakohtaisia eroja. Palveluiden yhdenmukaiset myöntämisen periaatteet otetaan käyttöön Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnissa syksyn 2018 aikana.

Yhteiset myöntämisperusteet tarkoittavat, että kotihoidon palvelut ja asumispalvelut myönnetään alueen kunnissa samoin periaattein, jolloin asiakkaat ovat yhdenvertaisessa asemassa kuntarajoista riippumatta. Näin varmistetaan tasavertainen palvelujen saatavuus ja myöntäminen kuntayhtymän jäsenkunnissa.

Uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön syksyn 2018 aikana

Nykyisten kotihoidon asiakkaiden osalta uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön vaiheittain syksyn 2018 aikana. Suurimmalla osalla alueen kotihoidon asiakkaista palvelut jatkuvat ennallaan. Uusille kotihoidon asiakkaille palvelua myönnetään yhteisten periaatteiden mukaisesti 1. lokakuuta alkaen. Käyttöönotto on aloitettu henkilöstön alueellisilla koulutuksilla sekä nykyisten kotihoidon asiakkaiden kokonaistilanteen arvioinneilla. Lokakuun alussa tulevat voimaan myös asumispalvelujen yhteiset myöntämisperusteet, jotka koskevat uusia asumispalvelujen asiakkaita.

Lähtökohtana hyvä ja turvallinen ikääntyminen

Uusien myöntämisperusteiden tavoitteena on edistää ikääntyneiden arjessa selviytymistä ja hyvinvointia. Hyvä, turvallinen ja toimintakykyinen ikääntyminen on ollut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän keskeinen lähtökohta palvelujen myöntämisperusteiden valmistelussa.

Myöntämisperusteet vahvistavat kotona asumisen ensisijaisuutta, toimintakyvyn tukemista ja ikääntyneen omatoimisuuden edistämistä. Tämä tarkoittaa oikein kohdennettuja ja oikea-aikaisia palveluja sekä arjen tukemista yhdessä verkoston ja eri kumppanuuksien kanssa. Asiakkaiden valinnanmahdollisuudet vahvistuvat, ja palvelut pystytään räätälöimään asiakkaan tarpeiden mukaan aiempaa paremmin.

Lisätietoja:

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelujohtaja Erja Pentti p. 040 825 5917, erja.pentti@kuudensote.fi

3.10.18 Katso myös tiedote - Ikääntyneiden kotihoidon myöntämisperusteiden yhtenäistäminen siirtyy

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN