Keski-Uudenmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma on hyväksytty

Alueellinen hyvinvointisuunnitelma määrittelee, mitä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä tekee yhdessä muiden toimijoiden kanssa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Hyvinvointisuunnitelma kuvaa alueellista yhteistyötä, jonka tavoitteena on tuottaa hyvinvointi- ja terveyshyötyä alueen asukkaille. Hyvinvointisuunnitelma täydentää ja tukee kuntien omaa hyvinvointityötä alueillaan. Alueellinen hyvinvointisuunnitelma on yksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän strategiaa toimeenpanevista asiakirjoista.

Alueellista hyvinvointisuunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän tulosyksiköiden ja päättäjien sekä alueen eri toimijoiden kanssa, mm. kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn vastaavat, yhdistykset ja järjestöt sekä kuntalaiset. Alueellisen hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat, että alueen asukkaiden:

  • Sairastavuus vähenee
  • Liikunta lisääntyy vähän liikkuvien ja liikkumattomien parissa
  • Ylipainoisten ja lihavien määrä laskee
  • Yksinäisyyden kokemus vähenee
  • Sähköinen omahoito ja asiointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä lisääntyy
  • Mielenterveysongelmien määrä vähenee
  • Päihteiden (nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet) käyttö vähenee

Jokaiselle tavoitteelle luodaan toimenpidetaulukot, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti toimijoiden vastuut ja aikataulut. Tarpeen mukaan järjestetään esimerkiksi ilmiötyöpajoja, joiden avulla tunnistetaan, määritellään ja identifioidaan ilmiöön (esim. yksinäisyys) liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut. Ensimmäinen ilmiötyöpaja järjestetään tammikuussa 2020. Jokaisen tavoitteen konkreettiset toimenpiteet pyritään kohdentamaan huomioiden erityisesti riskiryhmiin kuuluvat henkilöt (positiivinen kohdentaminen).

Hyvinvointisuunnitelman raportointi tavoitteittain toteutuu tilinpäätöksen yhteydessä alueellisessa hyvinvointikertomuksessa ja osana kuntayhtymän strategiaa.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valmistelema alueellinen hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän valtuustossa 19.12.2019.

Lisätietoja:

  • Tero Seitsonen, erityisasiantuntija, 040 315 1772, tero.seitsonen@keusote.fi                                                     
  • Kristiina Kariniemi-Örmälä, integraatiojohtaja, 040 315 2154, kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
Päivitetty 30.12.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 

 
Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694


Operaattorin (CGI) välittäjätunnus: 003703575029
Operaattori CGI Suomi Oy


Paperilaskut:
Keski-Uudenmaan sote ky
Ostolaskujen käsittely
PL 1, 05801 Hyvinkää


Laskujen liitteet lähetetään:
Keski-Uudenmaan sote ky
PL 46, 05801 Hyvinkää