Huolehdimme tietoturvasta – asiakas- ja potilastietojesi turvallisuutta valvotaan

Vastaamon tietomurrolla ei ole yhteyttä Keski-Uudenmaan soten tietojärjestelmiin, eikä tietomurto vaaranna kuntayhtymän järjestelmien tietoturvallisuutta tai potilastietojen luottamuksellisuutta. Keski-Uudenmaan soten asiakas- ja potilastietojen turvallisuutta valvotaan.

Henkilötietojasi käsitellään huolellisesti, lainsäädännön mukaisesti

EU-tietosuoja-asetuksessa (679/2016) säädetään henkilötietojen käsittelyn tietosuojaperiaatteista.

Henkilötietojasi käsitellään huolellisesti ja ennalta määritellyn tarkoituksen mukaisesti. Henkilötietoja käsitellessä noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet käsittelylle ovat velvoittava lainsäädäntö, sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Keusotessa henkilötietojen käsittelylle on aina oikeusperuste. Eri palveluissa sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittely, tietojen käyttö ja kirjaamisen velvoitteet perustuvat kyseistä palvelua ohjaavaan lainsäädäntöön.

Vaitiolovelvollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon alaiset tiedot kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Henkilöstöämme sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietoja käsittelevää henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti. Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöä ja oikeuksia seurataan. Henkilötietoja saa käsitellä vain työntekijä, jolla on työtehtäviensä puolesta oikeus käsitellä kyseistä tietoa.

Tietojärjestelmien ja tiedostojen käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttöoikeuksiin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti. Pääsääntöisesti tietoja luovutetaan rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön lakisääteisiin perusteisiin pohjaten. Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Vastaamon tietomurron uhreille apua

Mikäli olet joutunut Vastaamon tietoturvavuodon uhriksi, voit soittaa Keski-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakaslinjaan p.019 7110721 (24/7) tukea saadaksesi. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, on tärkeää tehdä asiasta rikosilmoitus. Tietomurrosta huolimatta olemassa olevaa psykoterapiaa tai psykiatrista hoitoa on hyvä jatkaa ja keskustella asiasta tarvittaessa oman työntekijän kanssa.

Keusoten aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelut ovat tarvittaessa tukenasi. Voit ottaa yhteyttä työikäisten asiakasohjauksen kautta p. 019 226 0402, puhelinpalvelu avoinna ma-to 8-15 ja pe 8-13. Puhelinpalvelussa voit keskustella asiasta ammattilaisen kanssa ja saada neuvontaa tilanteen ratkaisemiseksi tai ohjausta tarvittaviin palveluihin hakeutumisessa.

Lisäksi voit ilman ajanvarausta hakeutua Matala-palveluihin, jossa voit keskustella tilanteestasi ja tuen tarpeestasi mielenterveys-, päihde- sekä sosiaalipalvelujen ammattilaisten kanssa.

Hyvinkään Matala on auki ilman ajanvarausta arkisin klo 8–11, osoitteessa H-sairaala, 2. krs, Sairaalankatu 1. Järvenpään Matala on avoinna ilman ajanvarausta arkisin klo 12–15 (ilmoittautuminen klo 14.30 saakka), osoitteessa JUST, 2. krs, Lääkärinkuja 1.

Tukea antavia muita tahoja

• Vastaamon kriisipuhelin 044 4141 997, avoinna ma-pe 8-16.
Rikosuhripäivystys 116 006 päivystää ma–pe klo 9–20 sekä ruotsiksi ma–pe klo 12–14. Puhelu on maksuton.
Suomen Punaisen Ristin auttava puhelin Vastaamon tietomurrosta kärsiville asiakkaille: 0800 100 200, maksuton palvelu suomeksi on avoinna klo 9-21.
Mieli ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111 päivystää ympäri vuorokauden.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä

• Tietoa henkilötietojen käsittelyn periaatteista saat kuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/ 
• Tietopyyntölomakkeet, joilla voit tehdä mm. pyynnön tiedon saannin omista asiakirjoista tai pyynnön tietojen korjaamiseen, poistamiseen tai oikaisuun. https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/lomakkeet/
• Apua ja neuvoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä https://www.keski-uudenmaansote.fi/asiakkaalle/tietosuoja/rekisterinpitajan-vastuuhenkilot-ja-yhteystiedot/
• Suomen tietosuojavaltuutettu https://tietosuoja.fi/etusivu
• Neuvoja identiteettivarkauden tai tietovuodon uhreille https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-identiteettivarkauden-tai-tietovuodon-uhrille
• Tietosuojavaltuutetun toimisto on koonnut neuvoja Vastaamon tietovuodon kohteeksi joutuneille: https://tietosuoja.fi/-/neuvoja-tietovuodon-kohteeksi-joutuneille

Päivitetty 5.11.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN