Henkilökohtaisen avun keskus käynnistyy 2018

Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien yhteinen Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskus tukee vaikeavammaisen yksilöllisiä valintoja. Keskus auttaa henkilökohtaisten avustajien työantajina toimivia vammaisia henkilöitä palkanmaksuun ja muihin työnantajavelvoitteisiin liittyvissä asioissa.

Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksen avulla voidaan keskittää ja vahvistaa työnantajuuteen liittyviä palveluja. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni vaikeavammainen henkilö pystyy toimimaan avustajansa työnantajana. Avustajaa tarvitsevat voivat silloin itse valita ja palkata omat avustajansa omien yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Oikeus henkilökohtaiseen apuun määritellään vammaispalvelulaissa

Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä, joka tarvitsee pitkäaikaisen vamman tai sairauden vuoksi toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa kotona tai kodin ulkopuolella, on oikeus henkilökohtaiseen apuun. Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua työnantajamallilla, palvelusetelillä, ostopalveluna tai kunnan omana toimintana. Keski-Uudenmaan kunnissa ovat käytössä pääasiassa työnantajamalli ja ostopalvelut, joissa kunta hankkii avustajapalvelut yksityisiltä yrityksiltä.

Työnantajamallissa henkilökohtaisen avun päätöksen saanut henkilö palkkaa itselleen avustajan ja toimii tämän työnantajana. Kunta korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Laki edellyttää, että kunnan on tarvittaessa ohjattava ja autettava vaikeavammaista henkilöä avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaisen avun keskus hoitaa neuvonnan ja ohjauksen

Henkilökohtaisen avun keskus hoitaa vuoden vaihteen jälkeen neuvonnan ja ohjauksen henkilökohtaisen avun työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Keskus auttaa avustajien etsimisessä ja työsuhteen solmimisessa sekä opastaa työnantajan velvollisuuksista ja oikeuksista. Keskus vastaa palkanmaksupalveluista, vakuutusten hoitamisesta ja työterveyshuollon järjestelyistä. Tavoitteena on laajentaa toimintaa myöhemmin myös avustajien sijaisten välitykseen. Henkilökohtaisen avun keskuksessa tulee työskentelemään kolme asiakassihteeriä, joista yksi toimii tiimivastaavana. Keskus sijaitsee Hyvinkäällä, mutta työntekijät jalkautuvat asiakkaiden luo myös muihin kuntiin.

Kuntien nykyiset käytännöt ohjauksen, neuvonnan ja palkanmaksupalvelujen järjestämisessä vaihtelevat, ja puutteena on ollut järjestelyjen haavoittuvuus. Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen avun keskuksessa toiminta kootaan suurempaan yksikköön, jossa pystytään varmistamaan työntekijöiden sijaistaminen, koulutus ja osaamisen kehittäminen. Vammaispalveluista tulee samalla poistumaan sinne kuulumattomia palkanmaksuun ja työsuhteen tukipalveluihin liittyviä tehtäviä.

 

-------------------------

Keski-Uudenmaan sote valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen alueellista sote-mallia ja on mukana valinnanvapauskokeilussa. Kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Isäntäkuntana toimii Hyvinkään kaupunki.

Lisätietoja: vs. sosiaali- ja terveysjohtaja, Olli-Pekka Alapiessa, 040 834 8207, olli-pekka.alapiessa@hyvinkaa.fi tai vammaispalvelujen päällikkö Sari Juhila, Tuusulan kunta, 040 314 3397, sari.juhila@tuusula.fi.

Päivitetty 14.5.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN