Elämänlaatua tukevat kotikäynnit iäkkäillä ovat hyödyllisiä

Tutkimme elämänlaatua tukevien ennakoivien kotikäyntien vaikutusta 75-vuotta täyttäneillä hyvinkääläisillä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa. Vuosina 2013-2014 tehdyt kotikäynnit olivat laaja-alaisia hoitajan, fysioterapeutin ja sosiaalityöntekijän käyntejä. Tutkittavat olivat tyytyväisiä kotikäynteihin, vain 9% tutkittavista ei olisi toivonut kotikäyntien jatkuvan.

Muualla maailmalla

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä on tutkittu jo pitkään ympäri maailmaa, myös Pohjoismaissa. Tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia. Kuitenkin positiivisia tuloksia ikäihmisten toimintakykyyn sekä elämänlaatuun on saavutettu useissa tutkimuksissa. Muun muassa Tanskassa, Australiassa ja Iso-Britanniassa ennaltaehkäisevät kotikäynnit ovat lakisääteisiä.

Vaikutukset elämänlaatuun positiivisia

Hyvinkäällä toteutetussa tutkimuksessa seurannan ensimmäisenä vuotena kotikäynneillä saatiin positiivinen vaikutus elämänlaatuun. Kotikäyntiryhmässä iäkkäiden elämänlaatu säilyi ennallaan, kun kontrolliryhmässä se laski. Ero ryhmien välillä oli merkitsevä. Kun kotikäynnit lopetettiin, kahden vuoden seurannan kohdalla ei enää eroa elämälaadussa todettu ryhmien välillä.

Kotikäynnit eivät lisänneet palveluiden kustannuksia

Seurasimme kahden vuoden ajan myös tutkittavien terveys- ja sosiaalipalveluiden käyttöä ja kustannuksia. Näissä ei havaittu eroa, eivätkä kotikäynneistä johtuneet kustannukset nostaneet kotikäyntiryhmän kokonaiskustannuksia. Saavutettu hyöty elämänlaadussa saatiin siis kustannuksia lisäämättä.

LL Heini Liimatta väitteli aiheesta “Effectiveness of Preventive Home Visits Among Community-Dwelling Older People” Helsingin yliopistossa pe 23.8.2019.

Linkki väitöskirjan tiivistelmäosioon: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/304050

 

 

Päivitetty 3.9.2019 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN