Kotihoidon asiakkaiden hoitosuunnitelmien kartoitukset jatkuvat korona-aikanakin

Hyvään ikäihmisten hoitoon kuuluu ennakoiden suunnitella hoitoa mahdollisimman paljon. Keusoten käynnistämisen myötä vuonna 2019 kotihoidossa on aloitettu asiakkaiden säännölliset vuosittaiset geriatriset kokonaisarviot, joissa kartoitetaan mm. henkilön sairauksien tilanne, muistiasiat ja toimintakyky. Arvioon kuuluu myös ennakoivan hoitosuunnitelman teko yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.

Ennakoiva hoitosuunnitelma sisältää keskustelut ja kirjaukset mm. sairauden vaiheesta, hoitolinjauksesta, hoidosta vastaavasta tahosta sekä henkilön omista toiveista ja ajatuksista oman hoitonsa suhteen. Jos henkilön tilanteessa tapahtuu muutos, tehdään tarvittaessa uusi ennakoiva hoitosuunnitelma.

Hoitosuunnitelmien kartoitusta ei ole keskeytetty koronaepidemian vuoksi, mutta osa kartoituksista tehdään jatkossa lääkärin etävastaanottoina, jotta vältetään asiakkaiden tartuntariski. Kunkin asiakkaan kanssa keskustelee hänen asioihinsa perehtynyt lääkäri. Kyse ei ole koronaepidemian vuoksi tehtävästä voinnin ja suunnitelman kartoituksista, vaan geriatriset arvioinnit kuuluvat asiakkaiden hoitoon säännönmukaisesti. Koronaepidemian takia on erityisen tärkeää, että tiedot ovat ajantasaiset. Mikäli asioita on hankala käsitellä puhelimitse, keskustelut toteutetaan muulla tavoin.

Hoivakoteihin siirtyville asukkaille on kartoituksia ja suunnitelmia tehty jo vuosia. Suunnitelmat pohjautuvat STM:n ja Valviran suosituksiin.

Mikäli asia herättää huolta, omaiset voivat aina ottaa yhteyttä kotihoidon ja asumispalveluyksikköjen henkilökuntaan.

 

Päivitetty 10.4.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN