Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksut vuonna 2021 ja keskeisimmät asiakasmaksulain osittaisuudistuksen tuomat muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) osittaisuudistuksen muutokset astuivat voimaan 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Näillä muutoksilla oli vaikutuksia Keusoten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksuihin. Olemme tähän tiedotteeseen koonneet Keusoten terveyspalveluja ja sairaanhoitoa koskevat olennaisimmat asiakasmaksumuutokset 1.7.21 alkaen sekä yleisimmät asiakasmaksut vuodelle 2021.

Keusoten asiakasmaksuista päättää Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallitus. Katso yhtymähallituksen 22.6.2021 hyväksymät asiakasmaksut kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme. Asiakasmaksujen perusteita tarkistetaan seuraavan kerran 1.1.2022 alkaen, jolloin asiakasmaksuihin voi tulla muutoksia.

Keskeisimmät muutokset Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon asiakasmaksuihin 1.7.21 alkaen

Aikuisten kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia)

 • Perumattomista vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen.
 • Varattu aika tulee perua viimeistään edellisenä päivänä klo 15 mennessä
 • Vastaanottoajan voi peruuttaa nettipalvelun kautta tai puhelimitse

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapiat (mm. fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ja lymfaterapia)

 • Keusote perii lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapioista samat asiakasmaksut (11,40 €/krt) kuin omista terapiapalveluista 18-vuotta täyttäneiltä 1.7.2021 alkaen. Palveluntuottajat eivät enää peri asiakasmaksuja.
 • Perumattomista ostopalveluterapioiden vastaanottoajoista peritään 50,80 e maksu 18-vuotta täyttäneiltä.
 • Asiakas peruu ajan palveluntuottajan ohjeiden mukaisesti suoraan palveluntuottajalle.
Kotisairaala
 • Mikäli asiakas kuuluu jatkuvan tai säännöllisen kotisairaanhoidon tai asumispalvelun piiriin, ei kotisairaalan kotikäynnistä peritä asiakasmaksua.
Maksuttomiksi muuttuneita perusterveydenhuollon palveluja 1.7.21 alkaen ovat mm.
  • Perusterveydenhuollon hoitajapalvelut
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikka käynnit

  Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon yleisimmät asiakasmaksut ja niitä koskevat periaatteet vuodelle 2021

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto

  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty kalenterivuosittain 683 e maksukatto.

  • Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut maksutta kalenterivuoden loppuun.
  • Maksuttomuus ei koske lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään alennettu päivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen.
  • Alle 18-vuotiaan maksut huomioidaan yhdessä huoltajan maksujen kanssa.
  • Maksukatossa huomioitavat maksut:
   • lyhytaikaisenlaitoshoidon maksut
   • päiväkirurgian maksut o sarjahoidon maksut
   • fysioterapiamaksut
   • terveysaseman lääkäri- ja hoitajakäyntien maksut
   • kuntoutushoidon maksut
   • sairaalan poliklinikkamaksut
   • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut

  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu

  Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty palvelu 50,80 €

  • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä vastaanottoajasta terveydenhuollon palveluihin tai sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelupaikasta ja asiakas on ilman hyväksyttävää syytä ja varattua aikaa tai paikkaa ennalta peruuttamatta jäänyt saapumatta varattuna aikana vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön.
  • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneeltä.

  Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

  Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä yksiköllisen tarve ja tilannearvion perusteella.

  • Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee sosiaalihuollon maksuja ja terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja.
  • Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella.

  Maksuttomat terveyspalvelut

  Palvelun maksuttomuus koskee:

  • maksukaton täyttymisen jälkeen maksukattoon kuuluvia palveluita
  • sotainvalideja o hengityshalvauspotilaita
  • alle 18-vuotiaita
  • rintamaveteraanien lääkärin vastaanottokäyntejä ja kuntoutusta
  • kehitysvammapoliklinikan kuntoutussuunnitelmapalveluita
  • jatkuvan kotihoidon asiakkaiden lääkärin vastaanottokäyntejä
  • diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoitoa o tartuntatautilain mukaista hoitoa
  • yleisen rokotusohjelman rokotuksia
  • työvoimaviranomaisen vaatimia tutkimuksia
  • kutsuntatarkastusta
  • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärikäyntejä/tutkimuksia joihin ei sisälly sairaanhoitoa
  • äitiys- ja lastenneuvolan käyntejä
  • perhesuunnittelukäyntejä, joihin ei sisälly sairaanhoitoa
  • isyystutkimukseen liittyviä käyntejä
  • asiakkaita, joilla on maksajana muu taho, kuten vakuutusyhtiö, varuskunta, rikosseuraamuslaitos
  • mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut
  • polikliinista päihdehuoltoa
  • päihdekuntoutujien C-hepatiittihoitoa

  Lääkärinvastaanottopalvelujen asiakasmaksut

  Terveyskeskuslääkärin vastaanotto 20,60 €

  Terveyskeskuslääkärin etävastaanotto 17,30 €

  • Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä. Maksukatto kalenterivuodessa on 683,00 €. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.
  • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

  Terveyskeskuslääkärin päivystysvastaanotto 28,30 €

  Terveyskeskuslääkärin etänä suoritettu päivystysvastaanotto 17,30 €

  • Arkisin klo 20-08, la-su ja pyhäpäivät
  • Peritään jokaiselta akuuttivastaanottokäynniltä 18 vuotta täyttäneiltä, jollei asiakkaalla ole vapaakorttia
  • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus)

  Erikoislääkärin vastaanotto 41,20 €

  • ortopedin, fysiatrin, silmälääkärin, ihotautilääkärin, päihdelääkärin tai muun erikoislääkärin vastaanottokäynnit
  • Ei peritä alle 18-vuotiailta

  Suun terveydenhuollon asiakasmaksut

  Kunnallinen hammashoito on maksutonta 0-17 -vuotiaille.

  Yleisimmät maksut ovat seuraavat:

  • Käyntimaksu peritään jokaisella käynnillä
  • suuhygienistin vastaanotto 10,20 €
  • hammaslääkärin vastaanotto 13,10 €
  • erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,20 €

  Käyntimaksun lisäksi peritään toimenpidemaksut, jotka vaihtelevat toimenpiteen mukaan 8,40 euroa - 222,70 euroa.

  Esimerkkihinnasto toimenpidemaksuista:

  • Tutkimus 8,40 – 18,90 euroa
  • Röntgenkuvaus hampaasta 8,40 euroa
  • Kokoleuan röntgenkuva 18,90 euroa
  • Puudutus 8,40 euroa
  • Paikkaus 18,90 – 77,00 euroa
  • Juurihoito 18,90 – 54,90 euroa
  • Hammaskivenpoisto 8,40 – 54,90 euroa
  • Hampaan poisto 18,90 – 37,50 euroa
  • Leikkauksellinen hampaan poisto 54,90 – 77,00 euroa

   Peruuttamattomasta poisjäännistä laskutetaan 1.7.2021 alkaen 50,80 euroa kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

  Kuntoutuspalvelujen asiakasmaksut

  Fysioterapeutin suoravastaanottokäynti 11,40 €

  • Laskutetaan enintään kolmelta käynniltä vuodessa 18 vuotta täyttäneiltä.
  • Yksilökohtainen fysioterapia perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan yksittäisinä hoitokertoina
  • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

  Terapiakäynti 11,40 €

  • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
  • Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia, neuropsykologinen kuntoutus sekä muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat.
  • Terapiakäynti on yksilökäynti silloin, kun käyntejä 1-2 kertaa tai jos käyntejä on enemmän kuin 2, mutta hoidon sisältö eri hoitokerroilla.
  • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

  Sarjassa annettava hoito 11,40 €

  • Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä
  • Hoito perustuu asiakkaalle laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja se toteutetaan samankaltaisena tai lähes samankaltaisena useita kertoja muodostaen hoitosarjan.
  • Sarjassa annettavaa hoitoa ovat lääkinnällinen kuntoutus, toimintaterapia, jalkahoito/- terapia, muut näihin rinnastettavat toimintakykyä ylläpitävät ja parantavat terapiat ja toimenpiteet.
  • Asiakasmaksu peritään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa.
  • Ei peritä sotiemme veteraaneilta (veteraanitunnus).

  Kotikuntoutuksen fysioterapia 11,40 €

  • Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikön hoitokäynneistä voidaan periä erillisiä maksuja päivää kohden korkeintaan 30,90 €
  • Kotikuntoutuksen fysioterapiamaksu perintään enintään 45 kerralta kalenterivuodessa. Asiakasmaksu huomioidaan maksukatossa.
  • Asiakasmaksua ei peritä luvuissa 2.1 ja 3.1 esitettyjen listauksien mukaisesti. Asiakasmaksua ei myöskään peritä jatkuvan kotihoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta.

  Tehostettu kotikuntoutus 12,00 € päivä

  • Moniammatillisen tiimin käynnit mm. fysioterapeutti, toimintaterapeutti, hoitaja tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön käynnit

  Vaativa laitoskuntoutus 16,90 € päivä

  Keusoten kuntoutuskeskus:

  Vaativa osastokuntoutus 16,90 € päivä

  Poliklinikkakäynti 20,60 € käynti

  Terapeuttikäynti 11,40 € käynti

  • Osastokuntoutuksen asiakasmaksua ei peritä maksuttomiin terveyspalveluihin kuuluvista palveluista, lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta peritään asiakasmaksu enintään seitsemältä päivältä kalenterivuodessa.
  • Asiakasmaksua ei alle 18-vuotialta peritä sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt yli seitsemän.
  • Osastokuntoutuksen asiakasmaksu peritään tulo-, laitoskuntoutuksessa olo- ja lähtöpäiviltä. Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa

  Sairaalahoito

  Lyhytaikainen laitoshoito:                    

  Lyhytaikainen laitoshoito (sairaalaosastot) 48,90 € päivä

  Maksukaton täyttymisen jälkeinen maksu 22,50 € päivä

  Pitkäaikainen laitoshoito :

  Pitkäaikainen laitoshoito (sairaalaosastot)  kuukausimaksu

  • Pitkäaikaisen laitoshoidon (sairaalaosastot) maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, jos laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli kolme kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.
  • Asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista.
  • Asiakkaalle on jätettävä käyttövaraksi 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa kuukaudessa. Jos suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, asiakasmaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista tuloista.
  • Asiakasmaksua ei peritä alle 18-vuotiaalta sen jälkeen, kun hoitopäiviä on kertynyt sairaalassa tai sen toimintayksikössä kalenterivuodessa yli seitsemän.

  Kotisairaalan käynti:                             

  Kotisairaalan poliklinikka käynti 11,40 € käynti

  • Lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanottokäynti kotisairaalan poliklinikalla

  Kotisairaalan lääkärin / hammaslääkärin kotikäynti 18,90 €

  Kotisairaalan muun terveydenhuollon ammattihenkilön

  Kotikäynti 12,00 €

   

  Päivitetty 27.8.2021 Tulosta

   
   


  Sandelininkatu 1, PL 46
  05800 Hyvinkää
  kirjaamo@keusote.fi
  Vaihde p. 019 711 0000,
  ma-pe klo 8-16

  Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

   
  Laskutus:

  Verkko-osoite ja tunnus:
  OVT tunnus: 003728449694

  Operaattorin Telia/CGI tunnus:
  003703575029


  Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
  003728449694
  PL 299
  02066 DOCUSCAN

  Hyvinvointialueen valmistelu

  Soteuudistus.fi