85 vuotta täyttäneiden rokotuksissa siirrytään kutsumenettelyyn

Keusoten alueella on helmikuun alussa käynnistetty 85 vuotta täyttäneiden rokotukset. Koska rokotteita on saatavilla suunniteltua niukemmin, sähköinen ja puhelinajanvaraus on suljettu, ja ajanvaraus rokotuksiin tullaan toteuttamaan kutsumenettelyllä. 85 vuotta täyttäneiden henkilöiden ei siten tarvitse odottaa puhelin- ja nettiajanvarauksen käynnistymistä 8.2, vaan heidät kutsutaan rokotuksiin puhelimitse tai kirjeellä. 85 vuotta täyttäneille annetaan Modernan koronavirusrokotetta.

Keusoten alueelle tullaan saamaan seuraavien viikkojen aikana jonkin verran Modernan ja AstraZenecan koronarokotteita. Määrät tarkentuvat viikoittain. Rokotusaikoja jaetaan sitä mukaa, kun rokotteita on saatavilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee, että AstraZenecan koronavirusrokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen. Suositusta muutetaan tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää. 

Alle 70-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien rokotuksien arvioidaan käynnistyvän helmikuun puolivälissä. Myös heidät tullaan kutsumaan rokotukseen.

70 vuotta täyttäneiden rokotukset jatkuvat, kun Modernan rokotetta on saatavilla. Rokotusten käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Rokotusfaktat:

  • Rokotteiden saatavuusongelmat hidastavat rokotusten järjestämistä huomattavasti.
  • Rokotusjärjestys määräytyy valtioneuvoston määräämän järjestyksen sekä saatavilla olevan rokotteen mukaisesti.
  • Rokotteita on ensisijaisesti annettu sote-henkilöstölle ja ikääntyneelle väestölle; ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaille, kotihoidon asiakkaille, omaishoidettaville ja omaishoitajille.
  • Helmikuun alkuun mennessä Keusoten alueella on annettu noin 5000 rokotetta.
  • Sote-henkilöstön rokottaminen hidastuu merkittävästi rokotteiden vähäisen määrän vuoksi.
  • Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä totesi 3.2., että vallitsevassa epidemiatilanteessa kaikkien koronarokotteiden annosväliä on suositeltavaa pidentää 12 viikkoon. Molempien rokoteannosten tulee olla samaa rokotetta.
  • Keusoten alueella koronarokotukset alkoivat Biontec Pfizer -rokotteella, mutta jatkossa uusien rokotesarjojen aloituksissa käytetään Modernan ja AstraZenecan rokotteita.

Lue THL:n tiedote: https://thl.fi/fi/-/rokotusasiantuntijaryhma-suosittelee-koronarokotteiden-annosvalin-pidentamista-ja-astrazenecan-rokotetta-alle-70-vuotiaille?redirect=%2Ffi%2Fweb%2Finfektiotaudit-ja-rokotukset%2Fajankohtaista%2Fajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Seuraa koronarokotussuunnitelmaa verkkosivuillamme www.keusote.fi/koronarokotukset

Päivitetty 4.2.2021 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN